Прозорість та інформаційна відкритість закладу

На сторінці розміщена інформація відповідно до статті 30 закону України “Про освіту”

“Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти” 

статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

керівний склад закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти) –  станом на 01.11.2017  територія обслуговування відсутня;

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти – ліцензований максимальний обсяг учнів – ……., фактично навчається у даному навчальному році – 470

 наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) – станом на 01.12.2017 вакантні посади відсутні;

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати – відсутні;

кошторис;                 довідки про зміни до кошторису

фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів;

інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;

інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.