Коротко про емоції, почуття та настрої.

На відміну від почуттів, емоції не мають об’єктної прив’язки: вони виникають не щодо кого чи чого-небудь, а по відношенню до ситуації в цілому. «Мені страшно» — це емоція, а «Я боюся цієї людини» — це почуття.
На відміну від афектів, емоції можуть практично не мати зовнішніх проявів, значно триваліше за часом і слабше за силою. Крім того, афекти сприймаються суб’єктом як стан його «я», а емоції — як стан, що відбуваються «в ньому». Це особливо помітно, коли емоції є реакцією на афект, наприклад коли людина відчуває страх за своє майбутнє, як реакцію на щойно відчутий спалах гніву (афект).
На відміну від настроїв, емоції можуть мінятися досить швидко і протікати досить інтенсивно.
Під переживаннями ж зазвичай розуміють виключно суб’єктивно-психічну сторону емоційних процесів, не включаючи фізіологічні складові.
Емоції зазвичай не характеризують людину, але можуть показати її внутрішній стан, привернути до нього увагу рідних та близьких людей.