Соціоніка АБО як Не зламати особистість.

Соціоніка – сучасний міждисциплінарний неакадемічний напрямок досліджень, що знаходиться на стику психології, соціології та інформатики. Ключовим терміном соціоніки є поняття соціонічного типу, як певної структури психіки, яка визначає в людині певний набір рис характеру.
Основи соціоніки сягають праць Карла Юнга, який розділяв усе людство за чотирма ознаками:
• одні люди є більш емоційні, інші – більш мислячі
(в соціоніці – етика і логіка);
• одні – раціональні, інші – ірраціональні
(не плутати з жіночою ірраціональністю);
• одні – екстраверти, інші – інтроверти;
• одні – більш чуттєві або сенсорні, інші – більш інтуїтивні
(не плутати з жіночою інтуїцією).
На основі цих відмінностей соціоніка виділяє 16 психологічних типів людей, в кожного з яких є своя найсильніша функція: логіка ділова або наукова, етика емоцій або відносин, сенсорика просторова або вольова, інтуіція можливостей або часу. Також у кожного з типів є своя слаба або больова функція. 16 типів об’єднуються в групи по чотири, такі групи називаються в соціоніці квадри. Всього є чотири квадри, по чотири психологічних типи в кожній квадрі. 
Одне з найбільших досягнень соціоніки – передбачення того, як можуть скластися відносини між представниками різних типів. Є всього 16 психотипів і 16 видів відносин. Найбільш комфортні і приємні відносини – дуальні відносини. Екстраверта доповнює інтроверт, емоційного доповнює мислячий психотип, інтуїта доповнює сенсорик. Обоє повинні бути або раціоналами, або ірраціоналами. В таких відносинах спостерігається найповніше соціонічне доповнення головних функцій людини. Для сімейних відносин також підходять стосунки активації та напівдуалізації.  Для навчання найкраще коли вчитель і учень однакового психотипу. У бізнесі корисними є ділові відносини.
Знаючи, до якого типу належать люди, можна спрогнозувати розвиток їх стосунків та попередити деякі непорозуміння.
Визначити свій соціонічний тип можна тут:

http://socionika-test.info/uk/tests/

https://7promeniv.com.ua/testy-z-sotsioniky.html

http://www.socionictest.net/TestUkr.aspx